Ga naar de inhoud
Klantcase

De Purmerendse appartementencomplexen Capitool I, II en III zijn vrijwel identiek aan elkaar, maar de wensen van de bewoners ten opzichte van elektrisch rijden verschillen aanzienlijk. Met het oog op de toekomst gingen de drie VvE’s apart, maar met onderlinge afstemming, aan de slag met het vraagstuk onder begeleiding van VVE Laadloket.

De bewoners van de Capitool-gebouwen rijden vooralsnog geen van allen in een elektrische auto. Wim van der Laan, voorzitter van Capitool III, had zich met de leden van de Technische Commissie in 2020 al op het onderwerp laadinfrastructuur georiënteerd, maar tot voor kort was er geen aanleiding om er concreet mee aan de slag te gaan. Tot een van de bewoners van Capitool I voornemen was een EV te gaan rijden. Inmiddels verhuist deze bewoner, maar het balletje is wel gaan rollen en de aanleg van de laadinfrastructuur staat in de startblokken. “Vroeg of laat krijgen we er mee te maken.”

Capitool I telt 17 appartementen, 18 privé-parkeerplaatsen en 9 bezoekersplekken. Capitool II heeft 13 leden en 14 privé-parkeerplaatsen en Capitool III telt 16 appartementen en 17 privé-parkeerplekken. Het gaat dus om drie verschillende trajecten, van drie vrijwel identieke gebouwen, met in totaal 46 appartementen en 49 privé-parkeerplekken. De gemiddelde leeftijd van de bewoners van Capitool I is met 75 jaar wat aan de hoge kant en volgens VvE-voorzitter Casper van Gerven zag daarom niet iedereen direct het nut van laadpunten in. “Het zal mijn tijd wel duren”, denken veel van onze bewoners. Die rijden nu benzine en denken het 100% EV-tijdperk niet meer mee te maken.

Draagvlak verdeeld

Om wél op de toekomst voorbereid te zijn, kwamen de voorzitters in contact met VVE Laadloket om hen te begeleiden naar de juiste laadoplossingen voor hun VvE’s. Het adviestrajecten startte, zoals altijd, met een enquête onder zowel de bewoners als het bestuur. Danny Gorter van VVE Laadloket benadrukt: “Het zijn heel bewust drie verschillende trajecten geweest, omdat het ook om drie verschillende gebouwen gaat. Ook al zijn ze vrijwel identiek aan elkaar.” Dat houdt ook in dat de enquêteresultaten los van elkaar worden verzameld. Dat leverde interessante uitkomsten op:

Het draagvlak bleek bij de verschillende VvE’s namelijk totaal anders verdeeld te zijn. Bij Capitool III stond 86% vanaf de start open voor het plaatsen van laadinfrastructuur en 14% stond hier neutraal tegenover. Er was niemand die het bij voorbaat niet zag zitten. Bij Capitool I stond 38% er positief tegenover, 43% neutraal en 19% zag het niet zitten. Adviseur Danny Gorter van VVE Laadloket legt uit dat het proces dan ook anders verloopt. “Zodra je uitlegt wat de plannen precies zijn, hoe de financiering geregeld wordt en andere pijnpunten benoemt, merk je dat – in dit geval – uiteindelijk iedereen alsnog vóór de plannen is. De enquête maakt nauwkeurig inzichtelijk dat ogenschijnlijk identieke situaties leiden tot andere uitkomsten.”

Woningwaarde

De leden van de VvE van Casper van Gerven, Capitool I, stonden niet vooraan in de rij voor een laadpaal. “Niemand van ons rijdt elektrisch of is dat binnenkort van plan. Bewoners zien wel in dat het aanleggen van de juiste voorzieningen ervoor zorgt dat het appartement wellicht meer waard wordt bij verkoop of in ieder geval aantrekkelijker wordt.” Bij Capitool I zijn naast de privéparkeerplaatsen ook plekken gereserveerd voor bezoekers. “Er is gespeeld met het idee om daar twee parkeerplekken te voorzien van laadpalen. De aanlegkosten zijn beperkt voor de VvE en zo kan iedereen die in de toekomst wél elektrisch wil rijden, daar laden.” Bij nader inzien bleek dat toch niet het beste plan. “Wie over vijf jaar elektrisch rijdt, wil laden op de eigen parkeerplek en niet een bezoekersplek.”

Mantelbuizen aanleggen

Het plan dat uiteindelijk wél de doorslag kreeg en ook werd goedgevonden in de ALV van de VvE’s, is voor alle drie de VvE’s gelijk. In de grond worden mantelbuizen gelegd langs alle parkeerplaatsen van de bewoners, die worden doorgetrokken naar de centrale meterkast. Zodra iemand een laadpaal wil plaatsen, zijn de basisvoorzieningen gereed en kunnen elektriciteitskabels door de mantelbuis doorgetrokken worden naar de meterkast. Daarbij is rekening gehouden met de capaciteit van de bestaande netaansluiting. De aanleg van de mantelbuizen wordt door de VvE voorgefinancierd. Wie daadwerkelijk een laadpaal plaatst, betaalt zijn of haar deel van de aanlegkosten terug aan de VvE-kas en is verantwoordelijk voor alle kosten voor de aanschaf en het plaatsen van het laadpunt. “Op deze manier kunnen alle leden elektrisch laden als zij willen, maar blijft de regie binnen de VvE”, stelt Danny Gorter.

VvE-stemming

“Dit plan was goed uit te leggen aan de bewoners”, vertelt Wim van der Laan van Capitool III. “Bij onze vergadering kregen de plannen dan ook unaniem een JA. Alle vragen die er vooraf leefden wat betreft de laadinfrastructuur en de mogelijkheden die er waren, heeft Danny voor ons snel en adequaat beantwoord. Zo konden wij de juiste informatie naar de leden communiceren.” Het mandaat om de mantelbuizen aan te leggen is er, nu is het nog wachten op het juiste moment. “De grond bij onze complexen is ook in bezit van de VvE’s en die moet binnenkort worden herbestraat. Het idee is nu om de aanleg van de mantelbuizen gelijk te doen met de herbestrating, zodat er maar één keer werkzaamheden zijn. Daar moet nog een ei over worden gelegd, maar dat de mantelbuizen komen, staat wel vast.”

Meer over het traject van VVE laadloket

Plan een kennismaking in

VVE Laadloket helpt VvE’s met de aanvraag van subsidies

vraag een offerte aan

VVE Laadloket © 2024 alle rechten voorbehouden