Ga naar de inhoud
Klantcase

VvE Bastion in Rotterdam heeft zijn laadambities waargemaakt. Met hulp van VVE Laadloket is een toekomstbestendig laadplan opgesteld, waarbij gekozen is voor de aanleg van een stervormige aansluiting. Inmiddels zijn de plannen goedgekeurd in de vergadering en kan de installatie beginnen.

De Rotterdamse VvE Bastion telt 110 parkeerplaatsen en nog meer appartementen. Met het oog op de toekomst ging de Technische Commissie aan de slag met een gedegen laadplan. De parkeerplaatsen zijn gekoppeld aan een woning, dus er moest een oplossing komen voor persoonsgebonden vaste parkeerplekken. De Gemeente Rotterdam stimuleert elektrisch rijden voor haar inwoners en bij wijze van pilot konden VvE’s een gesubsidieerd adviestraject aanvragen. De gemeente heeft VVE Laadloket aangetrokken als pilotpartner, met VvE Bastion als eerste kandidaat. Inmiddels is het adviestraject afgerond en kan de gekozen leverancier aan de slag met de uitkomst ervan.

Notificatieplicht

Rob Schouten vormt samen met nog een van de leden de Technische Commissie van de VvE en samen zijn zij met VVE Laadloket-adviseur Danny Gorter aan de slag gegaan met het ontwerpen van laadinfrastructuur voor de VvE. Zelf rijdt Schouten (nog) niet elektrisch, maar zes leden wel en die waren blij verrast met de plannen. In november 2020 hebben de drie mannen voor het eerst de koppen bij elkaar gestoken voor een advies op maat.
“We kijken graag vooruit met de VvE”, begint Rob Schouten zijn verhaal. “Leden van een VvE kunnen nu nog de plaatsing van een laadpaal tegenhouden, maar de aanstaande wetswijziging in de vorm van de notificatieplicht, brengt daar verandering in. Dan hoeft een bewoner alleen te melden dat er een laadpunt wordt geïnstalleerd. Om een wildgroei aan laadpunten en inefficiënt gebruik van het energienet te voorkomen, hebben we gewerkt aan een toekomstbestendig plan. Iedereen die overstapt op elektrisch rijden moet kunnen aansluiten op het systeem, dat was het uitgangspunt.”

Stervormige aansluiting

Het appartementencomplex is gelegen in het centrum van de Havenstad en is gebouwd tegen een dijk aan langs de Maas. De parkeergelegenheid is deels overdekt en deels buiten. De binnenplaatsen zijn via luchtgaten verbonden met buiten. “We hebben allerlei opties voor de laadinfrastructuur besproken, met verschillende leveranciers”, vertelt Danny Gorter. “Uiteindelijk is gekozen voor een stervormige aansluiting, waarbij de elektriciteitskabels via kabelgoten en mantelbuizen naar de parkeerplekken toe worden gelegd. Er worden straks twee verschillende stroomaansluitingen gebruikt om maximaal gebruik te maken van de reeds aanwezige stroomcapaciteit en verzwaring voor nu te voorkomen. Daarnaast wordt buiten een verdeelkast geplaatst.”

Alternatieven

In eerste instantie wordt de aansluiting mogelijk voor 35 laadpunten, rekening houdend met uitbreiding naar 100 laadpunten. Om die groei te kunnen realiseren is wel verzwaring van het net nodig. De eerste stap naar een volledige dekking van laadinfrastructuur op de parkeerplaatsen is nu gezet. Danny: “We hebben veel opties vergeleken. Het is een complexe omgeving waar we mee te maken hebben. Er waren weinig voorzieningen gereed om eenvoudig laadpunten aan te sluiten. De garage ligt laag, doordat het terrein waar de garage staat tegen de dijk aan is gevestigd. Het verwerken van de kabels in het plafond is daarom lastig zonder de doorrijhoogte aan te passen. We zijn in de grond gaan werken, om ook de kosten zo laag mogelijk te houden. Ook daar zaten haken en ogen aan, aangezien het om een zandgrond gaat met klinkerbestrating. Het is een uitvoerig traject geweest met veel uitzoek- en onderzoekswerk, waarbij ook allerlei alternatieven zijn bekeken.”

Presentatie

Toen de plannen eenmaal tot in detail waren uitgedacht, was het zaak ook de leden te betrekken bij de gemaakte keuzes. Dankzij een goede voorbereiding verliep dat soepel. “Helemaal aan het begin hebben we de leden geïnformeerd over het traject dat we als Technische Commissie samen met de Gemeente Rotterdam en VVE Laadloket aan zijn gegaan. Tussentijds hebben we ook regelmatig de voortgang doorgegeven”, aldus Rob Schouten. “Uiteindelijk hebben we samen met Danny op 17 november 2021 de plannen besproken tijdens de VvE-vergadering via Teams, vanwege de geldende Corona-maatregelen.” Aanwezigheid van een adviseur van VVE Laadloket is een extra optie binnen het adviestraject. “Daartoe hebben we een presentatie gehouden over de plannen. We hebben niet de discussie uitgelokt over het hoe en wat, maar duidelijk gecommuniceerd dat er een besluit genomen gingen worden over de plannen.” Het huiswerk was dan ook in orde. “Zo hadden we van tevoren met de verzekering en de brandweer gesproken over het onderwerp en hun input ook in bijlagen meegeleverd aan de leden van de VvE. Vragen kon Danny ter plekke beantwoorden als specialist en adviseur. Ook was duidelijk gerapporteerd hoe de plannen gefinancierd worden en hoe de afrekening van het laden plaatsvindt. Alle informatie was op voorhand bekend, waardoor het proces tijdens de vergadering redelijk soepel verliep.” De plannen werden goedgekeurd bevonden en inmiddels ligt de aanvraag voor de benodigde infrastructuur bij de gekozen leverancier.

Meer over het traject van VVE laadloket

Plan een kennismaking in

VVE Laadloket helpt VvE’s met de aanvraag van subsidies

vraag een offerte aan

VVE Laadloket © 2024 alle rechten voorbehouden