Ga naar de inhoud
kennisartikel

Steeds meer Nederlanders rijden elektrisch. Onder leden van VvE’s leven soms zorgen over de brandveiligheid van elektrische en hybride auto’s. Als zo’n auto vlamvat in een parkeergarage, dan kunnen de gevolgen immers groot zijn. Wat dat betreft is er goed nieuws: uit cijfers van de Brandweer blijkt dat elektrische auto’s verhoudingsgewijs beduidend minder vaak in brand vlogen dan brandstofauto’s.

Brandveiligheid is niet alleen een zorg van VvE-leden, ook de overheid spant zich hier actief voor in. Zo is voldoende aandacht voor brandveiligheid een eis voor de subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH), waar VvE’s een beroep op kunnen doen als ze een of meer laadpalen laten installeren. ‘Terecht, uiteraard’, zegt Arian van Walbeek van VvE Laadloket. ‘Het risico op brand moet altijd zo klein mogelijk zijn.’

Database incidenten

‘Aan de andere kant is het ook belangrijk om afwegingen rond brandveiligheid te baseren op feiten,’ vervolgt Van Walbeek. ‘Hoeveel elektrische en hybride auto’s vliegen jaarlijks in brand, en onder welke omstandigheden?’ Om die vraag te beantwoorden, houden het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) en Brandweer Nederland een landelijke database bij met incidenten waarbij ‘alternatief aangedreven voertuigen’ (AAV’s) betrokken zijn. Het gaat niet alleen om batterij-elektrische auto’s, maar ook om plugin-hybrides, waterstofauto’s en auto’s op aardgas.

62 branden in 2021

In april van dit jaar publiceerde het NIPV een rapport waarin alle incidenten met dergelijke voertuigen in 2021 op een rij worden gezet, onderverdeeld naar ongelukken en branden. Het NIPV rapporteert 62 branden waarbij 77 AAV’s betrokken zijn geweest. Daarbij gaat het om 47 volledig elektrische voertuigen en 23 plugin-hybrides; de overige voertuigen reden op aard- of waterstofgas. Geen van deze branden met AAV’s vond plaats in een parkeergarage.

45 personenauto’s in brand

Omdat laadpalen van VvE’s op privéterrein liggen, zullen er vooral personenauto’s mee geladen worden. In dat licht is het een relevant gegeven dat 45 van de 77 verbrande voertuigen personenauto’s waren: 24 volledig elektrische en 21 plugin-hybrides.

Grote brand vernietigt veel bezorgbusjes

Daarnaast waren 21 van de 77 voertuigen volledig elektrische bestelauto’s. 16 van die voertuigen gingen verloren in één grote brand. Het ging om busjes van online bezorgsupermarkt Picnic. De loods waar ze stonden vloog in brand door een oorzaak die niet gerelateerd was aan de voertuigen of het laden ervan.

Rol accu

Van de 71 bij brand betrokken voertuigen met een accupakket voor de aandrijving heeft in 36 gevallen de accu van het voertuig gebrand. In de andere gevallen heeft de accu niet gebrand en daarmee geen directe bijdrage geleverd aan het incident. Van twee incidenten is onbekend of de accu erbij betrokken was.

Aantal branden per 1.000 AAV’s aanzienlijk lager

Deze cijfers krijgen meer perspectief door ze te vergelijken met het aantal branden waarin conventionele auto’s (op diesel, benzine of LPG) betrokken waren in 2021. Het totaal aantal gemelde autobranden bedroeg in 2021 4.753[1]. We zagen al dat bij 62 daarvan AAV’s betrokken waren. De overige 4.691 branden hebben dus in conventionele auto’s gewoed. Afgezet tegen het aantal conventionele en elektrische auto’s (hybrides en plugin-hybrides meegerekend) blijkt het percentage branden in conventionele auto’s bijna 7x hoger. En als we kijken naar branden waarbij de accu was betrokken, is het percentage zelfs bijna 11x hoger.

conventionele auto’s elektrische auto’s Totaal
# auto’s 8.203.171 725.610 8.941.456
# branden 4.691 62 4.753
% branden 0,057% 0,0085% 0,065%
accu-branden 36
% accu-branden 0,0049%

Risico brand in parkeergarage is niet nul

Kunnen we daarom zeggen dat elektrische auto’s vele malen brandveiliger zijn dan conventionele auto’s? Nee. Zoals het NIPV en de Brandweer aangeven: het aandeel van elektrische auto’s in het wagenpark is nog klein. ‘Het wil niet zeggen dat wanneer zich in 2021 een situatie amper heeft voorgedaan (zoals branden met AAV’s in parkeergarages), dit incidentscenario’s niet relevant is om te beschouwen. Immers, de hier besproken cijfers geven slechts een bepaald jaar weer, en zijn te gering om trends te kunnen signaleren. Scenario’s die nu beperkt of niet voorkomen kunnen in de toekomst met de groei van het wagenpark wel voorkomen.’

Veilig laden essentieel voor brandveiligheid

Het valt dus niet uit te sluiten dat er met de groei van het wagenpark wel branden in parkeergarages zullen plaatsvinden. Het NIPV en de Brandweer wijzen er echter op, dat een belangrijke factor voor brandveiligheid gelegen is in veilig laden. ‘De aandacht voor laadveiligheid, de advisering om mode 3 of mode 4 te laden en het verhoogde risicobewustzijn kunnen ertoe leiden dat de komende jaren het aandeel branden afneemt van elektrische auto’s die aan de laadpaal staan.’

Mode 2 vermijden

Arian van Walbeek: ‘In het rapport wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende modes voor het laden van elektrische voertuigen. Dat is wel degelijk belangrijke informatie. Mode 4, snelladen, en mode 3, reguliere laadpunten, zijn veilig. Mode 2, een snoer met een kastje ertussen waarmee je plugin-hybrides kunt laden, is dat niet. Daarom is het belangrijk om duidelijke afspraken te maken binnen de VvE: om het risico op brand zo klein mogelijk te maken, moet er niet geladen worden met mode 2.’

Brandveiligheidsadvies

‘In de trajecten van VVE Laadloket worden maatregelen voor de brandveilige plaatsing van laadinfrastructuur meegenomen.’, aldus Van Walbeek. ‘In situaties waar de brandveiligheid meer aandacht vereist, omdat de parkeergarage niet helemaal meer up-to-date is, is het bovendien mogelijk om parallel aan het opstellen van een oplaadpuntenadvies ook een brandveiligheidsadvies op te stellen. Deze VvE’s gebruiken de wens om laadpunten te plaatsen als aanleiding om de algemene brandveiligheid van hun parkeervoorziening te verbeteren.’

Hier leest u meer over het oplaadpuntenadvies van VvE Laadloket. Er is nu een subsidie via RVO beschikbaar, waardoor de VvE tot 75% van de kosten van het advies vergoed krijgt tot maximaal 1.500 euro.

[1] Bron: alarmeringen.nl

Bent u benieuwd wat VVE Laadloket voor uw VvE kan betekenen? Plan dan vrijblijvend een kennismakingsgesprek met ons in.

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van VVE Laadloket.

"*" geeft vereiste velden aan

*
Blijf op de hoogte
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer over het traject van VVE laadloket

Plan een kennismaking in

VVE Laadloket helpt VvE’s met de aanvraag van subsidies

vraag een offerte aan

VVE Laadloket © 2024 alle rechten voorbehouden