Ga naar de inhoud
kennisartikel

Een toenemend aantal Verenigingen van Eigenaren heeft te maken met leden die elektrisch willen rijden en laden. VvE’s pakken dit toekomstgericht aan met een oplaadpuntenadvies door een onafhankelijk expert. De  bijdrage vanuit de SEEH-subsidie van RVO maakt het  oplaadpuntenadvies extra aantrekkelijk om met het vraagstuk aan de slag te gaan. Aan de subsidie zijn een aantal voorwaarden verbonden. Eén van de voorwaarden is aanbeveling voor de borging van brandveiligheid in relatie tot de plaatsing van de laadpunten, als de parkeergelegenheid (gedeeltelijk) is gelegen in een gebouw. Naast deze voorwaarde vanuit de subsidie is dit ook een vraag die veel VvE’s bezig houdt.

CE Delft heeft in november 2020 een rapport gepubliceerd “Veiligheid en elektrische personenauto’s – Actualisatie factsheet 2020”. De hoofdconclusie is dat over het geheel genomen elektrische auto’s geen hoger veiligheidsrisico met zich mee lijken te brengen dan fossiel aangedreven (oftewel conventionele) auto’s. Toch leven er in de praktijk veel vragen en zorgen bij VvE’s, merkt adviseur Arian van Walbeek van VvE Laadloket. Een recent onderzoek geeft inzicht in het aantal incidenten met elektrische voertuigen.

Een landelijke database geeft inzicht.

Er is de laatste jaren veel aandacht uitgegaan naar de brandveiligheid van het parkeren en laden van elektrische auto’s in parkeergarages. Dat terwijl er nog geen incident bekend is waarbij een brand is ontstaan in een elektrische personenauto in een parkeergarage. Van Walbeek: ‘We juichen de ontwikkeling van een landelijke database zeer toe om inzicht te krijgen in de hoeveelheid incidenten met elektronische personenauto’s.’ Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) en Brandweer Nederland bouwen deze landelijke database op, om een goed beeld te krijgen van het aantal incidenten waar een elektrisch voertuig bij betrokken is.

De incidenten in deze database zijn situaties waar de brandweer aan te pas moet komen. Dit zijn niet alleen branden, maar ook ongevallen. Onder elektronische personenauto’s worden auto’s gerekend die een accupakket bevatten. Dit zijn voertuigen met een hybride, volledig elektrische of waterstofaandrijving. Bij branden met een elektrische voertuig is niet altijd het accupakket betrokken bij de brand. Wij zijn speciaal geïnteresseerd in branden waarbij de accu betrokken is. In dat geval verloopt de brand namelijk anders dan bij fossiel aangedreven auto’s. In dat geval is er – meestal – sprake van thermal runaway. Dit betekent dat er zelfverhitting plaatsvindt in een accu wat ervoor zorgt dat de accu zeer moeilijk dooft. Na het blussen ontbrand de accu na een tijdje weer. Om de accu te “blussen” wordt deze daarom (veelal) in een dompel container gedaan.

Wat laten de cijfers zien?

Op 26 oktober 2021 publiceerde het IFV een halfjaarrapportage incidenten met alternatief aangedreven voertuigen. Dit rapport geeft inzicht in de situatie januari 2021 tot en met juni. Er waren toen 77 incidenten met voertuigen met een accu. Het betroffen 60 ongevallen en 17 branden. In totaal heeft 6 keer de accu gebrand. Van de 6 brandende accu’s betrof het in alle gevallen een thermal runaway en zijn 5 in een dompel container gegaan. In geen van de gevallen was een laadpunt de oorzaak van de brand. Vooralsnog is er geen incident bekend van een brand in een parkeergarage, die ontstaan is in een elektrisch voertuig.

Ten tijde van dit schrijven is er nog geen jaarrapportage over 2021 beschikbaar. Op het moment dat er meer inzicht is sturen wij hierover een update.

Maar hoe verhouden bovenstaande branden zich tot fossiele autobranden?

In 2021 waren er in totaal 4.753 meldingen van autobranden (bron: alarmeringen.nl). Tot en met 1 januari 2021 waren er 8.275.706 fossiel aangedreven auto’s en 402.205 elektrische (bron: cbs).

Tabel: vergelijking gemaakt door VVE Laadloket op basis van cijfers van CBS)

Er gingen in 2021 – gecorrigeerd naar de hoeveelheid auto’s – vier keer meer fossiele auto’s in de brand dan elektrische. En als we het vergelijken met het aantal accu-branden gaan er negen keer meer fossiele auto’s in de brand. Hoeveel van deze branden in parkeergarages plaatsvinden hebben wij helaas nog niet inzichtelijk. Dit inzicht zou een mooie toevoeging zijn op de landelijke database van IFV en Brandweer Nederland.

Meer weten over het oplaadpuntadvies en  hoe wij in het traject omgaan met brandveilig plaatsen van laadinfrastructuur? Plan een kennismaking in met VVE Laadloket

Arian van Walbeek: ‘het is goed om te zien dat het aantal incidenten met elektrische voertuigen laag is. Toch is het altijd verstandig om bij aanpassingen in een parkeergarage te checken of de brandveiligheid van garages up-to-date is. Personenauto’s zijn groter geworden en er wordt meer plastic gebruikt, terwijl de normering sinds de bouw van veel garages is aangescherpt.’

‘In de trajecten van VVE Laadloket worden maatregelen voor de brandveilige plaatsing van laadinfrastructuur meegenomen.’, aldus Van Walbeek. ‘In situaties waar de brandveiligheid meer aandacht vereist, omdat de parkeergarage niet helemaal meer up-to-date is, is het bovendien mogelijk om parallel aan het opstellen van een oplaadpuntenadvies ook een brandveiligheidsadvies op te stellen. Deze VvE’s gebruiken de wens om laadpunten te plaatsen als aanleiding om de algemene brandveiligheid van hun parkeervoorziening te verbeteren.’

Hier leest u meer over het oplaadpuntenadvies van VvE Laadloket. Er is nu zelfs een subsidie via RVO beschikbaar, waardoor de VvE tot 75% van de kosten van het advies vergoed krijgt.

Meer over het traject van VVE laadloket

Plan een kennismaking in

VVE Laadloket helpt VvE’s met de aanvraag van subsidies

vraag een offerte aan

VVE Laadloket © 2024 alle rechten voorbehouden