Ga naar de inhoud
kennisartikel

De Rijksoverheid heeft kort geleden voorgesteld om de bouwregelgeving aan te passen voor nieuw te plaatsen laadpunten in parkeergarages. Wij ondersteunen vanuit VVE Laadloket deze voorgestelde wijzigingen omdat het meer duidelijkheid geeft over veilig opladen in parkeergarages. Het officiële besluit is hier in te zien. Het voorstel is voorgelegd aan de Eerste en Tweede Kamer, daarna gaat het nog naar de Raad van State voor advies. In afwachting van de besluitvorming is het toch nu al relevant voor VvE’s die aan de slag willen met laadpunten. 

De belangrijkste punten uit het ontwerpbesluit voor de VvE

Er gaan er nieuwe eisen gelden bij nieuw te plaatsen oplaadpunten in parkeergarages. Dit geldt zowel voor nieuwe gebouwen als bij plaatsing in bestaande gebouwen. Met deze nieuwe eisen moet de kans op het ontstaan van brand worden beperkt en het moet ondersteuning geven aan een mogelijke brandweerinzet. Bij de nieuwe eisen is gebruik gemaakt van de IFV-publicatie Brandveiligheid van parkeergarages met elektrisch aangedreven voertuigen. Het gaat om de volgende eisen voor parkeergarages:

  1. De oplaadpunten moeten van het type mode 3 of mode 4 zijn. De betreffende typen zijn beter beveiligd tegen storingen die kunnen leiden tot brand. Meer informatie over deze typen is te vinden in de IFV-publicatie.
  2. Er moet een voorziening zijn waarmee de oplaadpunten tegelijkertijd kunnen worden uitgeschakeld. Hiermee wordt beoogd dat de brandweer bij een brand in een parkeergarage zekerheid heeft dat er geen elektrische spanning meer staat op de laadpunten en er hierdoor geen gevaarlijke situatie ontstaat voor de brandweer bij het blussen.
  3. Bij de toegang van de parkeergarage is kenbaar hoe de centrale uitschakeling (punt 2) is uitgevoerd en waar de oplaadpunten van elektrische voortuigen zich bevinden. Hiermee wordt beoogd dat de brandweer bij een brand in een parkeergarage weet waar de oplaadpunten staan, omdat een brand bij oplaadpunten een andere brandweerinzet vraagt.

Hoewel uit ons eerder onderzoek bleek dat de kans op een calamiteit vrij klein is juichen wij de maatregelen van harte toe om duidelijkheid over het veilig laden in parkeergarages te geven.

Meenemen in onafhankelijk oplaadpuntenadvies

In het onafhankelijke oplaadpuntenadvies worden alle bovenstaande punten met betrekking tot de brandveiligheid al meegenomen door de experts van VVE Laadloket. En, bij een uitbreiding van de laadpunten bieden wij een dienst aan om de informatie over de laadinfrastructuur bij de toegang van de parkeergarage actueel te houden (punt 3). Alle maatregelen kunnen worden toegelicht tijdens de schouw op locatie die altijd onderdeel is van ons traject. Juist door samen met het bestuur of de technische commissie tijdens de schouw ter plaatste de details te bekijken kan een passende maatwerk oplossing worden geadviseerd. In een later stadium wordt het, indien gewenst, ook nog besproken bij de ALV aangezien het een belangrijk punt is bij de besluitvorming.

Meer weten over een onafhankelijk oplaadpuntenadvies dat voldoet aan alle eisen van de nieuwe regelgeving die eraan komt en waarmee u ook nog in aanmerking komt voor subsidie om een groot deel van de advieskosten vergoed te krijgen? Plan een kennismaking in of vraag gelijk een vrijblijvende offerte aan bij VVE Laadloket.

Meer over het traject van VVE laadloket

Plan een kennismaking in

VVE Laadloket helpt VvE’s met de aanvraag van subsidies

vraag een offerte aan

VVE Laadloket © 2024 alle rechten voorbehouden