Ga naar de inhoud
blog

VVE Laadloket begeleidt in het opstellen van een laadplan dat past bij de situatie en de behoefte van uw VvE. En wij ondersteunen in het kiezen van een leverancier. Maar als dat allemaal geregeld is, hoe gaat het dan verder? Hoe werkt de daadwerkelijke aanleg, en waar moet u rekening mee houden?

Nogal wat VvE’s hikken aan tegen het aanleggen van gemeenschappelijke laadinfrastructuur. Ja, er zijn genoeg redenen om dat ter hand te nemen, zoals de notificatieregeling en brandveiligheid. Maar hoe krijg je alle neuzen dezelfde kant op?

VVE Laadloket ondersteunt VvE’s met een driestappenplan in het creëren van draagvlak en het opstellen van een toekomstbestendig laadplan. Een flink deel van de kosten van het adviestraject wordt gedekt door een subsidie van het rijk. Dit laadplan is een uitstekende basis voor het uitvragen van offertes aan leveranciers van infrastructuur en laadsystemen. VVE Laadloket ondersteunt hierin en maakt standaard onderdeel uit van het adviestraject. Hier kunt u lezen hoezeer VvE’s ons advies en onze ondersteuning waarderen.

Maar stel nu dat uw VvE tot een laadplan is gekomen en een leverancier heeft geselecteerd: wat dan? We legden een aantal vragen voor aan Paul Möller, Sales Manager bij Chargepoint Europe B.V., producent en leverancier van laadinfrastructuur, laadpalen en een bijbehorend afrekensysteem, om te zien hoe zij het aanpakken.

Hoe komen jullie tot een offerte?

“De basis voor iedere offerte is een laadplan. Dat kan opgesteld zijn door de VvE zelf of een professionele partij, zoals VVE Laadloket. Ook wijzelf geven advies en begeleiden de VvE in de opbouw naar een offerte, gebaseerd op de bevindingen uit het advies van VVE Laadloket. In overleg met de VvE tekenen we het kabeltracé in, inclusief bepalingen over bijvoorbeeld de hoogte van de ophanging. Vervolgens berekenen we de kosten van alle onderdelen: per laadpunt de benodigde hoeveelheid voeding- en datakabels, de kosten voor aanpassingen aan de aansluiting en de meterkast en voor accessoires en backoffice. Zo ontstaat een transparante offerte met alle kosten netjes opgesplitst.”

Wat is de wachttijd nadat de offerte is geaccordeerd?

“Wij produceren onze laadpunten zelf in Nederland en hebben alles op voorraad. Afhankelijk van de grootte en de vorm van het project is de wachttijd op het ogenblik minder dan drie maanden.”

Hoelang duurt de aanleg?

“Dat is afhankelijk van een aantal factoren. De belangrijkste is de grootte van de parkeergelegenheid. Bij een installatie buiten moet vaak gegraven worden, waardoor de werkzaamheden wat langer duren. In een inpandige garage zijn soms al kabelgoten aanwezig, wat de werkzaamheden bespoedigt. In het algemeen duren de werkzaamheden vanaf de eerste plug in de muur tot volledige oplevering meestal één tot drie weken.”

Wie voert de werkzaamheden uit?

“Wij maken gebruik van de kennis van specialisten. Daarom werken we samen met een vaste installateur. Daarnaast hebben wij afspraken met meerdere partijen door het land, die onder onze begeleiding werkzaamheden kunnen verrichten. Wij blijven zelf het aanspreekpunt voor de VvE.”

Moet de hele garage leeg zijn?

“We verzoeken de bewoners altijd de auto tijdelijk elders te parkeren. Als dat niet mogelijk is, verzoeken we hen om minimaal een meter werkruimte te laten tussen de muur en geparkeerde voertuigen. Is de garage krap en is er geen mogelijkheid om buiten te parkeren, dan brengen wij beschermende doeken aan op de auto’s. We kondigen vroegtijdig aan wanneer de werkzaamheden beginnen en wat wij nodig hebben, dus er is ruim gelegenheid om oplossingen te zoeken.”

Gaat het ook weleens mis?

“Wij en onze partners werken zorgvuldig. Tegelijkertijd is onvermijdelijk dat er soms fouten worden gemaakt. Die herstellen we uiteraard. Los daarvan leveren we altijd een installatie waarvan wij geloven dat die werkt. Het is een keer voorgekomen dat de gsm-verbinding met de backoffice van een installatie niet sterk genoeg was vanuit de garage. Toen hebben wij een 4G-router met extra antenne buiten de garage aangebracht. Dat is ons risico.”

Hoelang duurt de stroomonderbreking?

“De gemeenschappelijke stroomvoorziening (CVZ) wordt slechts kort onderbroken en wij kondigen ruim van tevoren aan wanneer dat zal zijn. Wij zorgen dat de gehele installatie gereed is voordat wij deze aansluiten. Tot dat moment is er dus geen onderbreking van de stroomvoorziening in de gemeenschappelijke ruimtes. De onderbreking duurt circa 45 minuten. Alleen gedurende die tijd zullen liften, gemeenschappelijke verlichting en dergelijke niet werken. We vinden het belangrijk dat bewoners zo min mogelijk hinder ondervinden.”

Voeren jullie elk laadplan uit?

“Nee, wij kijken altijd kritisch naar de voorgenomen veiligheidsmaatregelen. Zo verkopen wij geen laadinfrastructuur als een VvE geen noodstopvoorziening in de garage wil aanleggen om de stroomvoorziening af te schakelen. Als zulke maatregelen wel zijn voorzien, gaan wij graag aan de slag om een veilige installatie aan te leggen. Persoonlijk heb ik dan liever honderd elektrische auto’s in mijn parkeergarage dan tien brandstofauto’s.”

Bent u benieuwd hoe VVE Laadloket uw VvE kan helpen met laadinfrastructuur? Plan een vrijblijvend kennismakingsgesprek in of vraag direct een offerte aan.

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van VVE Laadloket.

"*" geeft vereiste velden aan

*
Blijf op de hoogte
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer over het traject van VVE laadloket

Plan een kennismaking in

VVE Laadloket helpt VvE’s met de aanvraag van subsidies

vraag een offerte aan

blog

Veel VvE’s met een eigen parkeergelegenheid die laadpalen voor de VvE willen realiseren ondervinden vaak problemen om tot een positief besluit te komen. Het afwegen van belangen van bewoners, het kiezen van de juiste (technische) oplossing, de kostenverdeling en wegwijs worden in wet- en regelgeving en subsidies. Het is een complex proces. Met het juiste stappenplan is de kans op een positief besluit voor laadpalen een heel stuk groter.

Stap 1: wensen in beeld en draagvlak creëren

Om een toekomstbestendig laadplan te kunnen maken is het  belangrijk om de wensen en laadbehoefte van nu en over tien jaar in kaart te brengen van de VvE. VVE Laadloket ontwikkelde hiervoor een bepaalde methodiek. Met een enquête onder het bestuur van de VvE en een enquête onder de VvE-leden wordt duidelijk hoe de VvE en de leden aankijken tegen laadpalen, welke zorgen en wensen er zijn en wat de (toekomstige) laadbehoefte is. De resultaten worden verzameld en daar komt een toekomstbeeld uit. Dit toekomstbeeld is erg belangrijk voor het ontwerpen van de laadoplossing en creëert draagvlak binnen de VvE. De leden en het bestuur hebben immers hun stem kunnen laten horen.

Stap 2: technische mogelijkheden

Na het in kaart brengen van de behoefte met het toekomstbeeld is het van belang om een goed beeld te krijgen van de technische mogelijkheden. Een adviseur van VVE Laadloket komt langs voor een schouw. Tijdens dit bezoek op locatie wordt er onder andere gekeken naar de capaciteit van de aansluiting, de meterkast en de parkeergelegenheid voor een optimale en veilige plaatsing. De schouw en het toekomstbeeld leiden tot het adviesrapport. Op basis van dit adviesrapport, waarin een concreet ontwerp van de laadpalen is opgenomen met aandacht voor (brand)veiligheid, optimale locatiekeuze, benodigde stroomcapaciteit en verdeling van kosten, kan de VvE een besluit nemen.

Stap 3: Realisatie van de laadpalen voor de VvE

Na een positief besluit is het adviesrapport geschikt om een uitvraag naar de markt te doen om een geschikte leverancier voor de levering en installatie te selecteren van de laadpalen. Bij VVE Laadloket is de marktbenadering en het selectieproces standaard opgenomen in het adviestraject. De adviseur met kennis van de markt is in staat om een kwalitatief goede leverancier voor te stellen met het meest aantrekkelijke aanbod. Na de selectie kan de schop in de grond om de laadpunten te realiseren.

Bent u benieuwd hoe VVE Laadloket uw VvE kan helpen met laadinfrastructuur? Plan een vrijblijvend kennismakingsgesprek in of vraag direct een offerte aan.

Meer over het traject van VVE laadloket

Plan een kennismaking in

VVE Laadloket helpt VvE’s met de aanvraag van subsidies

vraag een offerte aan

blog

Een belangrijk vertrekpunt in het adviestraject van VVE Laadloket is het zogenoemde Toekomstbeeld. Daarbij wordt onder zowel de leden van een VvE, als het bestuur gepolst hoe zij ten opzichte van elektrisch rijden staan. Onder andere op basis daarvan wordt een advies op maat opgeteld door een adviseur van VVE Laadloket. “Het is belangrijk om te weten wat er leeft binnen een VvE.”

Er worden twee enquêtes verstuurd: een naar de bestuursleden van de VvE en een naar de bewoners. Daarin wordt bijvoorbeeld gevraagd in hoeverre iemand ervoor open staat dat laadpunten in de parkeergarage gerealiseerd worden. Maar ook of iemand binnen nu en tien jaar van plan is een elektrische auto aan te schaffen. Zo wordt niet alleen het draagvlak inzichtelijk, maar ook de prognoses voor de toekomst.

Danny Gorter is adviseur bij VVE Laadloket en legt uit bij ieder advies opnieuw aan de tekentafel te gaan zitten. “Het is altijd maatwerk en zeer gebonden aan de wensen van bewoners en het sentiment binnen een VvE. We hebben een VvE geholpen met twee vrijwel identieke gebouwen. De uitkomsten van de enquêtes waren echter zó verschillend, dat ook de adviezen per gebouw totaal anders waren.” Bij de enquêtes is ook ruimte voor de bewoners om opmerkingen te plaatsen, waardoor ook persoonlijke wensen, vragen en toevoegingen worden meegenomen bij het opstellen van het laadpuntenadvies.

Gemiddeld vult 71 procent van de VvE-leden de enquête daadwerkelijk in en is 83 procent positief over het plaatsen van laadpunten. “Bewoners voelen zich in dit traject gehoord. Voldoende draagvlak voor de plannen is immers cruciaal. Zonder een enquête verloopt het proces veel moeizamer omdat je niet weet wat er leeft en speelt onder de bewoners.” Bovendien zijn er praktische zaken waarvoor het handig is om de stand van zaken te weten. “Het verzwaren van de elektriciteitsaansluiting wil je niet te snel doen. Het gaat om een serieuze investering waar je pas voor wil betalen wanneer dat nodig is. Inzicht in de verwachte groei van het aantal laadpunten binnen de VvE is hiervoor erg belangrijk”, legt Danny uit.

In het adviesdocument komt ook naar voren welke besluiten de VvE moet nemen om de plannen te kunnen realiseren en wordt er informatie over brandveiligheid meegenomen in het advies.

Danny Gorter merkt dat het draagvlak steeds meer toeneemt bij bewoners van VvE’s. “Onder andere door aankomende milieuregels staan mensen meer en meer open voor EV-rijden. Vanaf 2030 moet de nieuwverkoop van auto’s zero emissie zijn, ook komen er steeds meer milieuzones waar vervuilende auto’s niet in mogen. De enquêtes zijn een momentopname, maar door te polsen waar iedereen staat, kan een VvE stapsgewijs aan een toekomstbestendige laadinfrastructuur bouwen.”

Meer over het traject van VVE laadloket

Plan een kennismaking in

VVE Laadloket helpt VvE’s met de aanvraag van subsidies

vraag een offerte aan

blog

10 juni 2021 gaat de boeken in als de officiële lancering van het VVE Laadloket naar aanleiding van het gepubliceerde persbericht van Enpuls. Het VVE Laadloket wordt gelanceerd door EVConsult en GoodPoint en nemen daarmee het stokje over van Enpuls dat een concept ontwikkelde (VVEEVV) om VvE’s in Nederland te helpen met laadinfrastructuur.

Lees er alles over in onderstaand persbericht (Bron: Enpuls):

—————————————————————————————————————————————————

Lancering VVE Laadloket helpt VvE’s met opzetten laadinfrastructuur voor elektrische auto’s

Zo’n 15 procent van alle Nederlandse woningen is onderdeel van een VvE. Nu steeds meer mensen elektrisch gaan rijden, is het aan VvE’s om hier de benodigde laadinfrastructuur voor te regelen. Maar in de praktijk blijkt het vaak lastig om tot een gezamenlijk besluit over de laadinfrastructuur en achterliggende energievoorziening te komen. Enpuls ontwikkelde daarom een concept dat na een succesvolle pilot als ‘VVE Laadloket’ wordt gelanceerd door EVConsult en GoodPoint – specialisten in elektrisch vervoer en laadpunten.

Lastige besluitvorming voor VvE’s
Conceptontwikkelaar Veerle Wijshof was bij Enpuls was al eens betrokken bij een project over plaatsing van zonnepanelen bij VvE’s. “Daar zag ik hoe lastig de besluitvorming kan zijn bij VvE’s over dit soort projecten. Niet alleen om draagvlak te creëren, maar ook om besluiten op juridisch, financieel of technisch gebied te nemen”, vertelt ze.

Om VvE’s te ondersteunen met de realisatie van de benodigde laadinfrastructuur startte Enpuls de pilot ‘VVEEVV’.  Hierbij wordt het VvE-bestuur geholpen met informatievoorziening en een enquête onder de leden om zo tot een gemeenschappelijk toekomstbeeld voor de laadinfrastructuur te komen. In de daaropvolgend stap begeleidt een onafhankelijk adviseur het bestuur om een marktpartij te vinden voor de realisatie. Tijdens de pilot bleek het concept goed te werken en was de vraag vanuit VvE’s overweldigend. “We zagen dat de deelnemende VvE’s het heel fijn vonden om op deze manier advies te krijgen en in het proces te worden meegenomen. Binnen twee weken kregen de VvE’s minimaal 60 procent van alle leden mee in de besluitvorming, meestal was het zelfs 80 tot 100 procent”, aldus Wijshof.

Van VVEEVV naar VVE Laadloket
Nu is het tijd voor een volgende stap waarbij Enpuls de pilot ‘VVEEVV’ overdraagt aan de markt. Initiatiefnemers EVConsult en GoodPoint nemen het stokje over en gaan verder onder VVE Laadloket. Zita Koks van EVConsult was betrokken bij de oprichting van VVE Laadloket en ziet veel mogelijkheden: “Er zijn 125.000 VvE’s in Nederland, waarvan ongeveer de helft een eigen parkeerterrein heeft. Met het VvE laadloket willen we de drempel verlagen voor VvE’s om met laadinfrastructuur aan de slag te gaan zodat niets de groei van elektrisch vervoer in de weg staat.” Ook GoodPoint-oprichter Danny Gorter is enthousiast: “Door eerst het draagvlak te peilen en een gezamenlijk toekomstbeeld te schetsen, versnel je het besluitvormingsproces en kan de stap naar realisatie en opschaling van laadinfrastructuur sneller worden gezet.”

VVE Laadloket helpt VvE’s in begeleiding bij het besluitvormingstraject en het benaderen van geschikte marktpartijen om de gekozen laadoplossing te realiseren. Gemeenten kunnen met VVE Laadloket aan de slag om de VvE’s in de gemeente bij te staan met de inrichting van een regionaal laadloket. Gemeente Rotterdam trapt eind juni af met het eerste regionale Laadloket.

Enpuls blijft als partner bij VVE Laadloket betrokken zodat moederbedrijf Enexis zich kan voorbereiden op het mogelijk aanpassen van de energie infrastructuur en de aansluiting.

Meer over het traject van VVE laadloket

Plan een kennismaking in

VVE Laadloket helpt VvE’s met de aanvraag van subsidies

vraag een offerte aan

Blog

Een laadplan, en dan?

VVE Laadloket begeleidt in het opstellen van een laadplan dat past bij de situatie en de behoefte van uw VvE. En wij ondersteunen in het kiezen van een leverancier. Maar als dat allemaal geregeld is, hoe gaat het dan verder? Hoe werkt de daadwerkelijke aanleg, en waar moet u rekening mee houden?
blog 29 Feb '24 https://vvelaadloket.dylanopafstand.nl/app/uploads/2024/04/Visual-Charging.jpg

Laadpalen voor de VvE? Met dit 3-stappenplan lukt het

Veel VvE’s met een eigen parkeergelegenheid die laadpalen voor de VvE willen realiseren ondervinden vaak problemen om tot een positief besluit te komen. Het afwegen van belangen van bewoners, het kiezen van de juiste (technische) oplossing, de kostenverdeling en wegwijs worden in wet- en regelgeving en subsidies. Het is een complex proces.
blog 06 Apr '23 https://vvelaadloket.dylanopafstand.nl/app/uploads/2024/04/VVE-Laadloket-3.png

Toekomstbeeld: VvE-leden voelen zich gehoord

Een belangrijk vertrekpunt in het adviestraject van VVE Laadloket is het zogenoemde Toekomstbeeld. Daarbij wordt onder zowel de leden van een VvE, als het bestuur gepolst hoe zij ten opzichte van elektrisch rijden staan. Onder andere op basis daarvan wordt een advies op maat opgeteld door een adviseur van VVE Laadloket. “Het is belangrijk om te weten wat er leeft binnen een VvE.”
blog 17 Feb '22 https://vvelaadloket.dylanopafstand.nl/app/uploads/2023/07/michael-fousert-YhXlYJYlr3c-unsplash-scaled-1.jpg

VVE Laadloket van EVConsult en GoodPoint helpen VvE’s met laadinfrastructuur voor elektrische auto’s

10 juni 2021 gaat de boeken in als de officiële lancering van het VVE Laadloket naar aanleiding van het gepubliceerde persbericht van Enpuls. Het VVE Laadloket wordt gelanceerd door EVConsult en GoodPoint en nemen daarmee het stokje over van Enpuls dat een concept ontwikkelde (VVEEVV) om VvE’s in Nederland te helpen met laadinfrastructuur.
blog 10 Jun '21 https://vvelaadloket.dylanopafstand.nl/app/uploads/2024/04/startfoto-VVE-Laadloket.png

VVE Laadloket © 2024 alle rechten voorbehouden