Ga naar de inhoud
Klantcase

Onder de woningen van Looiershof in Maastricht ligt een tweelaagse parkeergarage met in totaal 190 plekken, die voor de helft in handen zijn van een aparte VvE ter verhuur door de projectontwikkelaar. VvE Looiershof wilde laadinfrastructuur aanleggen en koos ervoor om dat meteen voor de gehele garage te doen.

Op het terrein van een voormalige vermicellifabriek, naast de oude stadsmuur van Maastricht, op een steenworp van het Vrijthof, ligt het complex Looiershof. Het bestaat uit elf grondgebonden woningen en achtentwintig appartementen, bovenop een tweelaagse ondergrondse parkeergarage met bergingen en 190 parkeerplekken. In 2015 is het project vergund; omdat het complex op een beperkte oppervlakte ligt in een van de oudste stadswijken, bracht de bouw een aantal logistieke uitdagingen met zich mee, waaronder de aanleg van een tijdelijke brug over het nabijgelegen riviertje de Jeker. In 2020 werd het complex opgeleverd.

Belangstelling

Bewoner Jo Nelissen: “Een aantal kopers van de appartementen en stadswoningen wilde al tijdens de bouw laadpunten laten aanleggen. Dat bleek om meerdere redenen toen niet mogelijk. Sindsdien zijn er meer elektrische en hybriderijders bijgekomen. Daarom heeft de VvE in 2022 geïnventariseerd hoe breed de belangstelling was voor laadpunten. Toen bleek dat circa 80% direct of op enige termijn een laadpunt wilde hebben, heeft de VvE een werkgroep ingesteld die de praktische mogelijkheden daarvoor zou verkennen.” Nelissen nam zitting in die werkgroep.

Aaneensluitende parkeerplaatsen

De werkgroep heeft VvE Laadloket in de arm genomen om een haalbaarheidsstudie te verrichten. De uitdaging in het project was dat de eerste laag (-1) valt onder VvE Looiershof; de tweede laag is grotendeels bestemd voor verhuur door de projectontwikkelaar en valt onder een andere VvE. Om de groeiende behoefte van de eigenaren in beeld te krijgen, hield VvE Laadloket in 2023 een enquête onder de eigenaren van de parkeerlaag -1. Nelissen: “Op dat moment hadden tien eigenaren een elektrische auto. Van de 41 respondenten zeiden er 34 interesse in een laadpunt te hebben, oftewel 83% van de respondenten. Op die basis voorspelde VvE Laadloket in hun rapport van mei 2023 dat over 10 jaar 45 van de 96 parkeerplaatsen een elektrisch laadpunt nodig hebben, een kleine helft dus. Relatief veel eigenaren hebben twee of meer aaneensluitende parkeerplaatsen. In de praktijk is de prognose dus dat in de toekomst vrijwel iedere eigenaar een laadpunt zal hebben om één of meer elektrische auto’s op te laden.”

Congestie

Voor de parkeergarage heeft de VvE Looiershof twee grootzakelijke aansluitingen met elk een transportvermogen van 94 kW (3 x 136 A). “VVE Laadloket berekende dat deze capaciteit via een load balancing-systeem voldoende is voor 50 laadpunten”, zegt Nelissen. “Daarmee beschikken wij voor de komende jaren over voldoende capaciteit. Dat is prettig, want uitbreiding van de capaciteit is momenteel niet mogelijk vanwege congestie op het regionale stroomnet.” Het laadplan voorziet in bekabeling door de gehele garage, zodat alle huidige en toekomstige parkeerplaatsen bereikt worden. Nelissen: “VVE Laadloket was vanaf het begin duidelijk dat het verstandig zou zijn om infrastructuur voor de gehele garage in één keer aan te leggen. Zo is alles overzichtelijk ingeregeld en ondergebracht bij één partij. Dat komt de veiligheid zeer ten goede.” De infrastructuur wordt uitgerust met een noodstop-automaat, gekoppeld aan de brandmeldinstallatie en twee noodknoppen, bij de ingang en de uitgang.

Vergunning

Het bestuur van VvE Looiershof legde het laadplan en de kostenraming in juni 2023 voor aan de leden. “Tijdens de ALV waren er veel vragen over brandveiligheid”, zegt Nelissen. “Daarom, maar ook omdat er ook een vergunning vanuit de gemeente nodig is, hebben we een en ander nog eens goed op papier gezet.” Met die belofte gaf de ALV groen licht voor een offerte-uitvraag door VVE Laadloket. In november 2023 besloot de werkgroep de opdracht te gunnen aan Chargepoint. “De definitieve offerte moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de ALV”, zegt Nelissen. “Dit zal in mei 2024 gebeuren, waarbij opnieuw wordt stilgestaan bij brandveiligheid. Indien de meerderheid akkoord is en de vergunning van de gemeente binnen is, kan de aanleg beginnen.”

Expertise

Al met al is Nelissen content met de begeleiding van VVE Laadloket. “Ik begreep dat onze garage erg groot is in verhouding tot de gemiddelde VvE. Bovendien is het beheer in handen van verschillende VvE’s. Maar VVE Laadloket heeft de ervaring en expertise in huis om zo’n traject in goede banen te leiden. Hun rapportage was duidelijk en zeer volledig en dankzij hun kennis van de markt hebben zij een goede offerte kunnen leveren. Ik raad VVE Laadloket dan ook van harte aan, vooral ook omdat zij een onafhankelijke positie hebben.”

Bent u benieuwd hoe VVE Laadloket uw VvE kan helpen met laadinfrastructuur? Plan een vrijblijvend kennismakingsgesprek in of vraag direct een offerte aan.

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van VVE Laadloket.

"*" geeft vereiste velden aan

*
Blijf op de hoogte
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer over het traject van VVE laadloket

Plan een kennismaking in

VVE Laadloket helpt VvE’s met de aanvraag van subsidies

vraag een offerte aan

Klantcase

Veel belangstelling voor VvE laadpunten leek er niet te zijn onder de leden, maar met de notificatieregeling in het vooruitzicht besloot VvE De Schildersburcht Het Penseel in Ommen toch werk te maken van laadinfrastructuur. VVE Laadloket bracht advies uit en vroeg offertes op. Na een soepel traject werd de laadinfrastructuur in najaar 2023 opgeleverd – met maar liefst vijf laadpunten.

Het complex ‘De Schildersburcht’ in Ommen bestaat uit twee appartementengebouwen, genaamd ‘Het Penseel’ en ‘Het Portret’. Beide gebouwen hebben elk een VvE. De akte van splitsing (2000) schrijft voor dat deze VvE’s moeten samenwerken als het aankomt op aanpassingen aan de buitenkant van de panden, zodat de harmonie van het complex in stand blijft. Voor het overige opereren de VvE’s onafhankelijk van elkaar.

Aanbod

Het Penseel telt twaalf appartementen en twee penthouses. Elke wooneenheid beschikt over één parkeerplaats in de ondergrondse parkeergarage, waar ook bergingen zijn. “Een bewoner benaderde het bestuur met de vraag of hij geen kabel kon trekken vanuit zijn berging naar zijn parkeerplek”, zegt Marcel Sierat, voorzitter van VvE De Schildersburcht Het Penseel. “Dat was begin 2022. Hij had een aanbod van zijn autodealer gehad om zijn auto in te ruilen voor een elektrische. Dat zette ons als bestuur aan tot actie.”

Eigen hand

De VvE is lid van belangenorganisatie VvE Belang. “In diverse publicaties hadden wij al gelezen over de notificatieregeling”, zegt Sierat. “Die zou in september 2023 ingaan. Inmiddels is die uitgesteld, maar het gaat er wel een keer van komen. In lijn met het advies van VvE Belang zagen wij de noodzaak om de aanleg van laadinfrastructuur als VvE in eigen hand te houden.” Het verzoek van de bewoner was het signaal om aan de slag te gaan.

Aanzienlijke subsidie

Later dat jaar bezochten Sierat en zijn medebestuursleden een voorlichtingsdag van VvE Belang in Zwolle. Daar stond VVE Laadloket met een stand, waar Sierat en co in gesprek gingen en de nodige informatie inwonnen. “We hoorden onder meer dat een advies aan de VvE over laadinfrastructuur in aanmerking kwam voor een aanzienlijke subsidie”, zegt Sierat. “Destijds zag het er echter naar uit dat die subsidie in september 2023 zou ophouden. Inmiddels is de subsidie verlengd tot 2027, maar dat wist toen nog niemand.”

Instemming

Omdat september 2023 twee belangrijke veranderingen zou brengen, namelijk einde subsidie en begin notificatieregeling, besloot het bestuur dat er nu gehandeld moest worden. “Onze leden zijn wat ouder, de jongste is 56 en de oudsten zijn negentigers”, zegt Sierat. “Niet iedereen was even enthousiast, maar allen stemden in met het vragen van advies aan VVE Laadloket.”

Laadbehoefte

VVE Laadloket voerde vervolgens een enquête uit onder de bewoners. “De uitkomst was verrassend”, zegt Sierat. “Er waren vijf bewoners die hadden aangegeven dat ze meteen een laadunit wilden installeren zodra de gedeelde installatie was aangelegd. Dat was opvallend, want op dat moment had nog niemand een elektrische of plugin-hybride auto. Maar kennelijk was er dus toch behoefte.” Op een termijn van tien jaar worden tien aansluitingen voorzien.

Brandveiligheid

Na een schouw in de parkeergarage bracht VVE Laadloket advies uit. “Dat was een zeer uitgebreid rapport”, zegt Sierat. “Alle details werden behandeld: het verwachte verbruik, benodigde aanpassingen aan de aansluiting, verrekening van de kosten voor aanleg en voor verbruik, maar ook brandveiligheid en regelgeving. Alle vragen die we hadden, werden bovendien snel en adequaat beantwoord.”

Geïntegreerd systeem

Het laadplan werd ter stemming voorgelegd in de ALV van maart 2023 en unaniem aangenomen. Daarop gaf de VvE opdracht aan VVE Laadloket om offertes op te vragen voor het aanleggen van de ringleiding met load balancing. “Er kwamen drie offertes binnen”, zegt Sierat. “Een viel af vanwege hoge kosten, een ander bleek apparatuur te leveren die niet aan de NEN-normen voldeed na een wijziging daarin. De derde leverancier, Chargepoint Europe, bood een geïntegreerd systeem van infrastructuur, laadpunten en kostenverrekening. Alles binnen de begroting van VVE Laadloket, waardoor we als bestuur het mandaat hadden om de offerte te accepteren. Dat hebben we gedaan.”

Goed ingespeeld

Het aanleggen van de laadinfrastructuur vond plaats in oktober 2023. “Ze zijn maandag begonnen en waren donderdagmorgen klaar”, zegt Sierat. “Verschillende onderaannemers voerden het werk uit, het waren vriendelijke mensen die goed op elkaar in waren gespeeld. We hebben er totaal geen hinder van gehad en alles is netjes opgeruimd na afloop.”

Prettig

Sierat is dan ook zeer tevreden over het traject met VVE Laadloket en de gekozen charge point operator. “Als we niet met VVE Laadloket in zee waren gegaan, zou ik niet weten hoe we al die informatie zelf boven tafel hadden moeten krijgen. Belangrijk voor ons was dat zij in normale, begrijpelijke taal communiceerden, ook in het laadplan. Vanaf het eerste moment tot in de stemming van de ALV hebben zij alle bewoners geïnformeerd en betrokken en iedereen stap voor stap meegenomen in het proces. Dat heeft iedereen als erg prettig ervaren. Ik kan andere VvE’s dan ook absoluut aanbevelen om VVE Laadloket in te schakelen voor een laadplan en de selectie van een leverancier.”

Bent u benieuwd hoe VVE Laadloket uw VvE kan helpen met laadinfrastructuur? Plan een vrijblijvend kennismakingsgesprek in of vraag direct een offerte aan.

Meer over het traject van VVE laadloket

Plan een kennismaking in

VVE Laadloket helpt VvE’s met de aanvraag van subsidies

vraag een offerte aan

Meer nieuws

Laadplan VvE Looiershof: grote garage, gedeeld beheer

Onder de woningen van Looiershof in Maastricht ligt een tweelaagse parkeergarage met in totaal 190 plekken, die voor de helft in handen zijn van een aparte VvE ter verhuur door de projectontwikkelaar. VvE Looiershof wilde laadinfrastructuur aanleggen en koos ervoor om dat meteen voor de gehele garage te doen.
Klantcase 23 Apr ’24 https://vvelaadloket.dylanopafstand.nl/app/uploads/2024/04/Chargepoint-Europe.jpg

Zonnepanelen van de VvE: welk laadtarief?

Zonnepanelen en laadinfrastructuur: op het eerste gezicht lijkt het een heel logisch en aantrekkelijk verhaal. Gratis laden als de zon schijnt, wie wil dat nou niet? Helaas is de werkelijkheid in VvE-verband een stuk complexer. Hoe zit dat precies, en hoe komt uw VvE wél tot een eerlijk laadtarief voor iedereen?
kennisartikel 02 Apr ’24 https://vvelaadloket.dylanopafstand.nl/app/uploads/2024/04/VvE-laadpunten-het-penseel.webp

Een laadplan, en dan?

VVE Laadloket begeleidt in het opstellen van een laadplan dat past bij de situatie en de behoefte van uw VvE. En wij ondersteunen in het kiezen van een leverancier. Maar als dat allemaal geregeld is, hoe gaat het dan verder? Hoe werkt de daadwerkelijke aanleg, en waar moet u rekening mee houden?
blog 29 Feb ’24 https://vvelaadloket.dylanopafstand.nl/app/uploads/2024/04/Visual-Charging.jpg
Klantcase

Onder de woningen van Looiershof in Maastricht ligt een tweelaagse parkeergarage met in totaal 190 plekken, die voor de helft in handen zijn van een aparte VvE ter verhuur door de projectontwikkelaar. VvE Looiershof wilde laadinfrastructuur aanleggen en koos ervoor om dat meteen voor de gehele garage te doen.

Op het terrein van een voormalige vermicellifabriek, naast de oude stadsmuur van Maastricht, op een steenworp van het Vrijthof, ligt het complex Looiershof. Het bestaat uit elf grondgebonden woningen en achtentwintig appartementen, bovenop een tweelaagse ondergrondse parkeergarage met bergingen en 190 parkeerplekken. In 2015 is het project vergund; omdat het complex op een beperkte oppervlakte ligt in een van de oudste stadswijken, bracht de bouw een aantal logistieke uitdagingen met zich mee, waaronder de aanleg van een tijdelijke brug over het nabijgelegen riviertje de Jeker. In 2020 werd het complex opgeleverd.

Belangstelling

Bewoner Jo Nelissen: “Een aantal kopers van de appartementen en stadswoningen wilde al tijdens de bouw laadpunten laten aanleggen. Dat bleek om meerdere redenen toen niet mogelijk. Sindsdien zijn er meer elektrische en hybriderijders bijgekomen. Daarom heeft de VvE in 2022 geïnventariseerd hoe breed de belangstelling was voor laadpunten. Toen bleek dat circa 80% direct of op enige termijn een laadpunt wilde hebben, heeft de VvE een werkgroep ingesteld die de praktische mogelijkheden daarvoor zou verkennen.” Nelissen nam zitting in die werkgroep.

Aaneensluitende parkeerplaatsen

De werkgroep heeft VvE Laadloket in de arm genomen om een haalbaarheidsstudie te verrichten. De uitdaging in het project was dat de eerste laag (-1) valt onder VvE Looiershof; de tweede laag is grotendeels bestemd voor verhuur door de projectontwikkelaar en valt onder een andere VvE. Om de groeiende behoefte van de eigenaren in beeld te krijgen, hield VvE Laadloket in 2023 een enquête onder de eigenaren van de parkeerlaag -1. Nelissen: “Op dat moment hadden tien eigenaren een elektrische auto. Van de 41 respondenten zeiden er 34 interesse in een laadpunt te hebben, oftewel 83% van de respondenten. Op die basis voorspelde VvE Laadloket in hun rapport van mei 2023 dat over 10 jaar 45 van de 96 parkeerplaatsen een elektrisch laadpunt nodig hebben, een kleine helft dus. Relatief veel eigenaren hebben twee of meer aaneensluitende parkeerplaatsen. In de praktijk is de prognose dus dat in de toekomst vrijwel iedere eigenaar een laadpunt zal hebben om één of meer elektrische auto’s op te laden.”

Congestie

Voor de parkeergarage heeft de VvE Looiershof twee grootzakelijke aansluitingen met elk een transportvermogen van 94 kW (3 x 136 A). “VVE Laadloket berekende dat deze capaciteit via een load balancing-systeem voldoende is voor 50 laadpunten”, zegt Nelissen. “Daarmee beschikken wij voor de komende jaren over voldoende capaciteit. Dat is prettig, want uitbreiding van de capaciteit is momenteel niet mogelijk vanwege congestie op het regionale stroomnet.” Het laadplan voorziet in bekabeling door de gehele garage, zodat alle huidige en toekomstige parkeerplaatsen bereikt worden. Nelissen: “VVE Laadloket was vanaf het begin duidelijk dat het verstandig zou zijn om infrastructuur voor de gehele garage in één keer aan te leggen. Zo is alles overzichtelijk ingeregeld en ondergebracht bij één partij. Dat komt de veiligheid zeer ten goede.” De infrastructuur wordt uitgerust met een noodstop-automaat, gekoppeld aan de brandmeldinstallatie en twee noodknoppen, bij de ingang en de uitgang.

Vergunning

Het bestuur van VvE Looiershof legde het laadplan en de kostenraming in juni 2023 voor aan de leden. “Tijdens de ALV waren er veel vragen over brandveiligheid”, zegt Nelissen. “Daarom, maar ook omdat er ook een vergunning vanuit de gemeente nodig is, hebben we een en ander nog eens goed op papier gezet.” Met die belofte gaf de ALV groen licht voor een offerte-uitvraag door VVE Laadloket. In november 2023 besloot de werkgroep de opdracht te gunnen aan Chargepoint. “De definitieve offerte moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de ALV”, zegt Nelissen. “Dit zal in mei 2024 gebeuren, waarbij opnieuw wordt stilgestaan bij brandveiligheid. Indien de meerderheid akkoord is en de vergunning van de gemeente binnen is, kan de aanleg beginnen.”

Expertise

Al met al is Nelissen content met de begeleiding van VVE Laadloket. “Ik begreep dat onze garage erg groot is in verhouding tot de gemiddelde VvE. Bovendien is het beheer in handen van verschillende VvE’s. Maar VVE Laadloket heeft de ervaring en expertise in huis om zo’n traject in goede banen te leiden. Hun rapportage was duidelijk en zeer volledig en dankzij hun kennis van de markt hebben zij een goede offerte kunnen leveren. Ik raad VVE Laadloket dan ook van harte aan, vooral ook omdat zij een onafhankelijke positie hebben.”

Bent u benieuwd hoe VVE Laadloket uw VvE kan helpen met laadinfrastructuur? Plan een vrijblijvend kennismakingsgesprek in of vraag direct een offerte aan.

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van VVE Laadloket.

"*" geeft vereiste velden aan

*
Blijf op de hoogte
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer over het traject van VVE laadloket

Plan een kennismaking in

VVE Laadloket helpt VvE’s met de aanvraag van subsidies

vraag een offerte aan

Zonnepanelen en laadinfrastructuur: op het eerste gezicht lijkt het een heel logisch en aantrekkelijk verhaal. Gratis laden als de zon schijnt, wie wil dat nou niet? Helaas is de werkelijkheid in VvE-verband een stuk complexer. Hoe zit dat precies, en hoe komt uw VvE wél tot een eerlijk laadtarief voor iedereen?

Stel, uw VvE heeft geïnvesteerd in gemeenschappelijke zonnepanelen. Via de CVZ-kast is de opgewekte energie beschikbaar voor de collectieve stroomvoorziening van de VvE. Stroom die overschiet, wordt teruggeleverd aan het energienet. Daar ontvangt de VvE een vergoeding voor. Dat is natuurlijk mooi, maar is het niet beter om zelf iets te doen met die elektriciteit – elektrische auto’s opladen, bijvoorbeeld? De stroom komt immers gratis van het dak, dus dat pakt natuurlijk erg voordelig uit voor de laders!

Business cases gescheiden

“Wij komen deze gedachtegang regelmatig tegen bij VvE’s die wij begeleiden in het opstellen van een gesubsidieerd laadpuntenadvies ”, zegt Danny Gorter van VVE Laadloket. “Als de zonnepanelen van de VvE zijn en deze zijn aangesloten op de gemeenschappelijke meter, adviseren wij altijd om de business cases van de zonnepanelen en de laadinfrastructuur te scheiden.”

Baten verdelen

Met andere woorden: gratis laden, niet doen. Alle leden van de VvE zijn immers mede-eigenaar van de zonnepanelen. En dus heeft iedereen recht op de opbrengsten ervan, naar rato van hun aandeel. Wanneer de stroom wordt teruggeleverd aan het net, ontvangt de VvE een vergoeding die ten goede komt aan alle leden. Als de stroom niet wordt teruggeleverd, maar gratis in de accu’s van enkele leden verdwijnt, dan worden de baten van de zonnepanelen dus oneerlijk verdeeld. Alleen de elektrische rijders die laden als de zon schijnt profiteren, terwijl de rest met lege handen achterblijft.

Verbruik gedekt

“Bij collectieve zonnepanelen en collectieve laadinfrastructuur adviseren wij altijd om het laadtarief vast te stellen op de elektriciteitsprijs van de leverancier”, zegt Danny Gorter. “De lader betaalt wat de VvE betaalt voor stroom. Het extra verbruik wordt zo precies gedekt. De lader deelt mee in de opbrengsten uit de terugleververgoeding naar rato van zijn aandeel in de investering in zonnepanelen. Zo betaalt en krijgt ieder zijn deel. Laders begrijpen en accepteren dit. En voor mensen zonder laadpunt is het uiteraard belangrijk dat hun investering in de zonnepanelen blijft renderen. Anders wordt het besluitvormingsproces voor laadinfrastructuur wel heel ingewikkeld.”

Dynamisch contract

Gorter wijst er nog op dat het technisch mogelijk is om het laadsysteem te voorzien van prikkels om voordelig te laden als er veel stroom beschikbaar is. “Je moet echter altijd zorgen dat mensen zonder laadpunt niet slechter af zijn dan met de terugleververgoeding. In de praktijk betekent dat altijd: houd de business cases volledig gescheiden, en sluit bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract met uw leverancier, indien de charge point operator dit faciliteert.”

Brandveiligheid

Overigens: als er zonnepanelen zijn geïnstalleerd op individuele meters van bewoner, dan kunnen deze bewoners uiteraard zelf beslissen wat zij met de stroom doen. Gorter: “In zo’n geval is collectieve laadinfrastructuur mogelijk niet de beste oplossing. Iedere bewoner zou dan zelf een laadpunt kunnen laten aansluiten op de eigen meterkast. Voor de brandveiligheid is het ook dan belangrijk om te zorgen voor een noodvoorziening die alle individuele laadpunten gelijktijdig afschakelt bij brand of andere calamiteiten.”

Bent u benieuwd hoe VVE Laadloket uw VvE kan helpen met laadinfrastructuur? Plan een vrijblijvend kennismakingsgesprek in of vraag direct een offerte aan.

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van VVE Laadloket.

"*" geeft vereiste velden aan

*
Blijf op de hoogte
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer over het traject van VVE laadloket

Plan een kennismaking in

VVE Laadloket helpt VvE’s met de aanvraag van subsidies

vraag een offerte aan

blog

VVE Laadloket begeleidt in het opstellen van een laadplan dat past bij de situatie en de behoefte van uw VvE. En wij ondersteunen in het kiezen van een leverancier. Maar als dat allemaal geregeld is, hoe gaat het dan verder? Hoe werkt de daadwerkelijke aanleg, en waar moet u rekening mee houden?

Nogal wat VvE’s hikken aan tegen het aanleggen van gemeenschappelijke laadinfrastructuur. Ja, er zijn genoeg redenen om dat ter hand te nemen, zoals de notificatieregeling en brandveiligheid. Maar hoe krijg je alle neuzen dezelfde kant op?

VVE Laadloket ondersteunt VvE’s met een driestappenplan in het creëren van draagvlak en het opstellen van een toekomstbestendig laadplan. Een flink deel van de kosten van het adviestraject wordt gedekt door een subsidie van het rijk. Dit laadplan is een uitstekende basis voor het uitvragen van offertes aan leveranciers van infrastructuur en laadsystemen. VVE Laadloket ondersteunt hierin en maakt standaard onderdeel uit van het adviestraject. Hier kunt u lezen hoezeer VvE’s ons advies en onze ondersteuning waarderen.

Maar stel nu dat uw VvE tot een laadplan is gekomen en een leverancier heeft geselecteerd: wat dan? We legden een aantal vragen voor aan Paul Möller, Sales Manager bij Chargepoint Europe B.V., producent en leverancier van laadinfrastructuur, laadpalen en een bijbehorend afrekensysteem, om te zien hoe zij het aanpakken.

Hoe komen jullie tot een offerte?

“De basis voor iedere offerte is een laadplan. Dat kan opgesteld zijn door de VvE zelf of een professionele partij, zoals VVE Laadloket. Ook wijzelf geven advies en begeleiden de VvE in de opbouw naar een offerte, gebaseerd op de bevindingen uit het advies van VVE Laadloket. In overleg met de VvE tekenen we het kabeltracé in, inclusief bepalingen over bijvoorbeeld de hoogte van de ophanging. Vervolgens berekenen we de kosten van alle onderdelen: per laadpunt de benodigde hoeveelheid voeding- en datakabels, de kosten voor aanpassingen aan de aansluiting en de meterkast en voor accessoires en backoffice. Zo ontstaat een transparante offerte met alle kosten netjes opgesplitst.”

Wat is de wachttijd nadat de offerte is geaccordeerd?

“Wij produceren onze laadpunten zelf in Nederland en hebben alles op voorraad. Afhankelijk van de grootte en de vorm van het project is de wachttijd op het ogenblik minder dan drie maanden.”

Hoelang duurt de aanleg?

“Dat is afhankelijk van een aantal factoren. De belangrijkste is de grootte van de parkeergelegenheid. Bij een installatie buiten moet vaak gegraven worden, waardoor de werkzaamheden wat langer duren. In een inpandige garage zijn soms al kabelgoten aanwezig, wat de werkzaamheden bespoedigt. In het algemeen duren de werkzaamheden vanaf de eerste plug in de muur tot volledige oplevering meestal één tot drie weken.”

Wie voert de werkzaamheden uit?

“Wij maken gebruik van de kennis van specialisten. Daarom werken we samen met een vaste installateur. Daarnaast hebben wij afspraken met meerdere partijen door het land, die onder onze begeleiding werkzaamheden kunnen verrichten. Wij blijven zelf het aanspreekpunt voor de VvE.”

Moet de hele garage leeg zijn?

“We verzoeken de bewoners altijd de auto tijdelijk elders te parkeren. Als dat niet mogelijk is, verzoeken we hen om minimaal een meter werkruimte te laten tussen de muur en geparkeerde voertuigen. Is de garage krap en is er geen mogelijkheid om buiten te parkeren, dan brengen wij beschermende doeken aan op de auto’s. We kondigen vroegtijdig aan wanneer de werkzaamheden beginnen en wat wij nodig hebben, dus er is ruim gelegenheid om oplossingen te zoeken.”

Gaat het ook weleens mis?

“Wij en onze partners werken zorgvuldig. Tegelijkertijd is onvermijdelijk dat er soms fouten worden gemaakt. Die herstellen we uiteraard. Los daarvan leveren we altijd een installatie waarvan wij geloven dat die werkt. Het is een keer voorgekomen dat de gsm-verbinding met de backoffice van een installatie niet sterk genoeg was vanuit de garage. Toen hebben wij een 4G-router met extra antenne buiten de garage aangebracht. Dat is ons risico.”

Hoelang duurt de stroomonderbreking?

“De gemeenschappelijke stroomvoorziening (CVZ) wordt slechts kort onderbroken en wij kondigen ruim van tevoren aan wanneer dat zal zijn. Wij zorgen dat de gehele installatie gereed is voordat wij deze aansluiten. Tot dat moment is er dus geen onderbreking van de stroomvoorziening in de gemeenschappelijke ruimtes. De onderbreking duurt circa 45 minuten. Alleen gedurende die tijd zullen liften, gemeenschappelijke verlichting en dergelijke niet werken. We vinden het belangrijk dat bewoners zo min mogelijk hinder ondervinden.”

Voeren jullie elk laadplan uit?

“Nee, wij kijken altijd kritisch naar de voorgenomen veiligheidsmaatregelen. Zo verkopen wij geen laadinfrastructuur als een VvE geen noodstopvoorziening in de garage wil aanleggen om de stroomvoorziening af te schakelen. Als zulke maatregelen wel zijn voorzien, gaan wij graag aan de slag om een veilige installatie aan te leggen. Persoonlijk heb ik dan liever honderd elektrische auto’s in mijn parkeergarage dan tien brandstofauto’s.”

Bent u benieuwd hoe VVE Laadloket uw VvE kan helpen met laadinfrastructuur? Plan een vrijblijvend kennismakingsgesprek in of vraag direct een offerte aan.

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van VVE Laadloket.

"*" geeft vereiste velden aan

*
Blijf op de hoogte
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer over het traject van VVE laadloket

Plan een kennismaking in

VVE Laadloket helpt VvE’s met de aanvraag van subsidies

vraag een offerte aan

Archieven

Laadplan VvE Looiershof: grote garage, gedeeld beheer

Onder de woningen van Looiershof in Maastricht ligt een tweelaagse parkeergarage met in totaal 190 plekken, die voor de helft in handen zijn van een aparte VvE ter verhuur door de projectontwikkelaar. VvE Looiershof wilde laadinfrastructuur aanleggen en koos ervoor om dat meteen voor de gehele garage te doen.
Klantcase 23 Apr '24 https://vvelaadloket.dylanopafstand.nl/app/uploads/2024/04/Chargepoint-Europe.jpg

Zonnepanelen van de VvE: welk laadtarief?

Zonnepanelen en laadinfrastructuur: op het eerste gezicht lijkt het een heel logisch en aantrekkelijk verhaal. Gratis laden als de zon schijnt, wie wil dat nou niet? Helaas is de werkelijkheid in VvE-verband een stuk complexer. Hoe zit dat precies, en hoe komt uw VvE wél tot een eerlijk laadtarief voor iedereen?
kennisartikel 02 Apr '24 https://vvelaadloket.dylanopafstand.nl/app/uploads/2024/04/VvE-laadpunten-het-penseel.webp

Een laadplan, en dan?

VVE Laadloket begeleidt in het opstellen van een laadplan dat past bij de situatie en de behoefte van uw VvE. En wij ondersteunen in het kiezen van een leverancier. Maar als dat allemaal geregeld is, hoe gaat het dan verder? Hoe werkt de daadwerkelijke aanleg, en waar moet u rekening mee houden?
blog 29 Feb '24 https://vvelaadloket.dylanopafstand.nl/app/uploads/2024/04/Visual-Charging.jpg

VVE Laadloket © 2024 alle rechten voorbehouden