Ga naar de inhoud
blog

Een belangrijk vertrekpunt in het adviestraject van VVE Laadloket is het zogenoemde Toekomstbeeld. Daarbij wordt onder zowel de leden van een VvE, als het bestuur gepolst hoe zij ten opzichte van elektrisch rijden staan. Onder andere op basis daarvan wordt een advies op maat opgeteld door een adviseur van VVE Laadloket. “Het is belangrijk om te weten wat er leeft binnen een VvE.”

Er worden twee enquêtes verstuurd: een naar de bestuursleden van de VvE en een naar de bewoners. Daarin wordt bijvoorbeeld gevraagd in hoeverre iemand ervoor open staat dat laadpunten in de parkeergarage gerealiseerd worden. Maar ook of iemand binnen nu en tien jaar van plan is een elektrische auto aan te schaffen. Zo wordt niet alleen het draagvlak inzichtelijk, maar ook de prognoses voor de toekomst.

Danny Gorter is adviseur bij VVE Laadloket en legt uit bij ieder advies opnieuw aan de tekentafel te gaan zitten. “Het is altijd maatwerk en zeer gebonden aan de wensen van bewoners en het sentiment binnen een VvE. We hebben een VvE geholpen met twee vrijwel identieke gebouwen. De uitkomsten van de enquêtes waren echter zó verschillend, dat ook de adviezen per gebouw totaal anders waren.” Bij de enquêtes is ook ruimte voor de bewoners om opmerkingen te plaatsen, waardoor ook persoonlijke wensen, vragen en toevoegingen worden meegenomen bij het opstellen van het laadpuntenadvies.

Gemiddeld vult 71 procent van de VvE-leden de enquête daadwerkelijk in en is 83 procent positief over het plaatsen van laadpunten. “Bewoners voelen zich in dit traject gehoord. Voldoende draagvlak voor de plannen is immers cruciaal. Zonder een enquête verloopt het proces veel moeizamer omdat je niet weet wat er leeft en speelt onder de bewoners.” Bovendien zijn er praktische zaken waarvoor het handig is om de stand van zaken te weten. “Het verzwaren van de elektriciteitsaansluiting wil je niet te snel doen. Het gaat om een serieuze investering waar je pas voor wil betalen wanneer dat nodig is. Inzicht in de verwachte groei van het aantal laadpunten binnen de VvE is hiervoor erg belangrijk”, legt Danny uit.

In het adviesdocument komt ook naar voren welke besluiten de VvE moet nemen om de plannen te kunnen realiseren en wordt er informatie over brandveiligheid meegenomen in het advies.

Danny Gorter merkt dat het draagvlak steeds meer toeneemt bij bewoners van VvE’s. “Onder andere door aankomende milieuregels staan mensen meer en meer open voor EV-rijden. Vanaf 2030 moet de nieuwverkoop van auto’s zero emissie zijn, ook komen er steeds meer milieuzones waar vervuilende auto’s niet in mogen. De enquêtes zijn een momentopname, maar door te polsen waar iedereen staat, kan een VvE stapsgewijs aan een toekomstbestendige laadinfrastructuur bouwen.”

Meer over het traject van VVE laadloket

Plan een kennismaking in

VVE Laadloket helpt VvE’s met de aanvraag van subsidies

vraag een offerte aan

VVE Laadloket © 2024 alle rechten voorbehouden