Ga naar de inhoud

Veel VvE’s ondervinden problemen om tot een positief besluit te komen over verduurzamingsmaatregelen aan het complex. VVE Laadloket hanteert een methodiek die werkt voor besluiten over laadinfrastructuur. Als onafhankelijke partij nemen we alle leden mee door een stapsgewijze aanpak. Hoe werkt dat precies, en wat levert het op?

‘De kracht van onze aanpak is dat wij geen belang hebben in de VvE’, zegt Danny Gorter van VVE Laadloket. ‘Wij sturen een enquête aan alle VvE-leden en vragen vanuit neutrale positie hoe zij erover denken. Zo ontstaat er niet meteen verzet. Ook merken we dat VvE’s die ons uitnodigen op hun algemene ledenvergadering heel graag willen dat een onafhankelijke partij vertelt over wat er kan en mag, in plaats van een lid. Leden hebben immers altijd een gekleurd perspectief.’

Laadplein

Na inventarisatie van de wensen voert VVE Laadloket een technische schouw uit. Vervolgens wordt alle informatie gebundeld en verwerkt tot een advies. Danny Gorter: ‘Bij elke VvE is zo’n advies maatwerk. We kijken altijd goed naar welke slimmigheden we kunnen voorstellen in de specifieke situatie. Laatst was er bijvoorbeeld een grote eigenaar die drie ongebruikte parkeerplaatsen had. In ons voorstel zat een scenario waarin die plekken worden ingezet als laadplein voor alle bewoners.’

Exploitatiebasis

In het advies zitten altijd meerdere scenario’s waaruit de VvE kan kiezen. Een belangrijk punt is vaak de verdeling van kosten. ‘Neem nu mensen die niet willen betalen omdat ze niet verwachten elektrisch te gaan rijden. Hoe ga je daarmee om? Soms adviseren we om een aansluitvergoeding af te spreken voor wie een laadpunt wil aansluiten op de infrastructuur. Als uit de enquête blijkt dat twintig mensen in de komende tien jaar een punt nodig hebben, dan deel je de kosten dus door 20 en wordt het voorschot van de VvE in circa tien jaar terugverdiend. Een andere mogelijkheid is om leveranciers te kiezen die op exploitatiebasis leveren.’

Toekomstbestendig

Elk van de scenario’s die VVE Laadloket ontwikkelt, voldoet uiteraard aan de wet- en regelgeving die nu van kracht is, maar ook aan wat er nu bekend is over regels die de komende jaren van kracht worden. ‘Onze insteek is om de VvE te voorzien van een toekomstbestendige oplossing’, zegt Gorter. ‘Zij moeten er minimaal 10 jaar mee toe kunnen. Brandveiligheid is daarbij natuurlijk een belangrijk thema, maar we kijken ook goed naar hoeveel capaciteit er de komende tien jaar nodig zal zijn.’

Capaciteit verdelen

De vraag over welke capaciteit nodig is, is een mooi voorbeeld van waarom deskundig advies zo belangrijk kan zijn, vertelt Gorter. ‘Wij zien vaak dat VvE’s willen weten hoeveel auto’s tegelijkertijd kunnen laden op een bepaalde infrastructuur. Dat zijn er nooit meer dan een paar. Uitbreiden van zulke capaciteit is heel kostbaar. Dat vinden leden dan teleurstellend. Het is echter geen realistisch scenario. Veel beter kun je kijken naar hoeveel auto’s je kunt laden in een tijdvenster van tien of twaalf uur, dus gedurende de avond en nacht. Er zijn allerlei oplossingen om de bestaande capaciteit slim te verdelen, waardoor er over een bepaalde tijdsspanne vaak ruim voldoende capaciteit voorhanden is. Dit onderwerp komt vrijwel altijd terug, en de opluchting is groot als we dit uitleggen.’\

95% positieve besluiten

Het mooie is: de methodiek van VVE Laadloket werkt. Op het moment van schrijven zijn er 275 VvE’s die een besluitvormingstraject zijn ingegaan. Van die 275 VvE’s zijn er inmiddels precies 60 die tot een positief besluit zijn gekomen. Tien VvE’s daarvan hebben zelfs al een leverancier gekozen, terwijl de andere nog bezig zijn met dit proces. Van de 215 VvE’s die nog geen besluit hebben genomen, is de verwachting dat 95% de komende maanden een positief besluit neemt en een leverancierstraject ingaat.

Kortom: het aanleggen van laadinfrastructuur hoeft geen hoofdpijndossier te worden binnen uw VvE. VVE Laadloket ondersteunt in het creëren van draagvlak en het uitwerken van diverse toekomstbestendige scenario’s. Ook kunnen wij begeleiden in het selecteren van betrouwbare leveranciers. Overigens zonder dat dat de VvE buitensporig op kosten jaagt: de overheid verstrekt een subsidie die de kosten van het adviestraject voor 75% vergoedt, met een maximum van 1.500 euro.

Bent u benieuwd hoe VVE Laadloket uw VvE kan helpen met laadinfrastructuur? Plan een vrijblijvend kennismakingsgesprek in of vraag direct een offerte aan.

RUIMTE VOOR IFRAME FORMULIER UIT TEAMLEADER.

Meer over het traject van VVE laadloket

Plan een kennismaking in

VVE Laadloket helpt VvE’s met de aanvraag van subsidies

vraag een offerte aan

VVE Laadloket © 2024 alle rechten voorbehouden