Ga naar de inhoud
Klantcase

Bewoners van het complex Hof van Peltenburg in Haarlem gaven bij de VvE van de parkeergarage aan dat zij laadpunten nodig hadden. De VvE ging op zoek naar een leverancier die de wensen van alle bewoners kon integreren in één oplossing. Dat proces liep vast: leveranciers vonden het ingewikkeld en offertes waren onbegrijpelijk. Daarop sprong VVE Laadloket in. Inmiddels ligt er een positief besluit en is er een leverancier gekozen.

Hof van Peltenburg bestaat uit vijftig eengezinswoningen, veertig appartementen en vier commerciële ruimtes. Een aantal eigenaren van eengezinswoningen heeft zonnepanelen op het dak laten aanbrengen; op het dak van de appartementen moeten die nog aangelegd worden. Onder het complex ligt een parkeergarage met 115 plekken. De parkeergarage heeft een aparte VvE.

Eigen meterkast

Enkele jaren geleden maakten enkele bewoners kenbaar dat zij graag een laadpunt in de parkeergarage wilden laten aanbrengen. De VvE pakte dat op en stelde een werkgroep in. “Wij hebben alle bewoners gevraagd wat hun wensen waren”, zegt Gerda Vreke, secretaris van de VvE van de parkeergarage. “Daar kwamen verschillende antwoorden op. Velen waren enthousiast, maar er waren ook bewoners die zeiden geen elektrische auto te willen of principieel geen auto te rijden.” Bovendien gaven sommige bewoners van eengezinswoningen de voorkeur aan het aanleggen van een laadpaal via de eigen meterkast, met het idee om zo de stroom van de eigen zonnepanelen te kunnen gebruiken voor het laden van de eigen auto.

Noodknop

Binnen de VvE kwam een gesprek op gang over hoe er in de toekomst moest worden omgegaan met dergelijke verzoeken. Een keerpunt was de aankondiging van de notificatieregeling. Ruiken: ‘Vanaf 2023 zou de VvE in feite buitenspel staan in de aanleg van laadpalen. Dat wilden we niet! Dat zou tot wildgroei leiden, en daarmee tot meer brandgevaar. Daarom gingen we op zoek naar kennis en kunde over dit onderwerp. We kwamen erachter dat er subsidie beschikbaar was voor advisering over de aanleg van laadinfrastructuur. Zo kwamen we uit bij VvE Laadloket.’

Het werd een langdurig proces, waarin de werkgroep veel overlegde met alle bewoners. Uiteindelijk vroeg de werkgroep offertes aan van leveranciers, in de hoop meer duidelijkheid te krijgen over wat er mogelijk was. “Voor een leek zijn die offertes onleesbaar”, zegt Vreke. Bovendien bleek dat er eisen zijn vanuit verzekering en brandweer die het ingewikkeld maken. Zo moet er een noodknop worden aangelegd, waarmee in één keer alle stroom kan worden uitgeschakeld.

Clusters

De VvE vroeg daarop VVE Laadloket om te helpen. VVE Laadloket bracht via een enquête de wensen en bezwaren van de bewoners in kaart en stelde twee oplossingen voor: iedere parkeerplek een eigen laadpunt, of een aantal clusters van laadpunten in de garage die gedeeld worden door bewoners. VVE Laadloket vroeg verschillende installatiebedrijven om offertes uit te brengen volgens deze specificaties. Daarbij bleek VEBE de enige te zijn die een oplossing bedacht voor het koppelen van de woningen die zelf opladen aan een noodknop. Zij lichtten de offerte en het plan toe op de ALV van de VvE parkeergarage. Het voorstel werd aangenomen met 110 stemmen voor en vijf stemmen tegen.

Load balancing

De uiteindelijke oplossing is maatwerk, vertelt Vreke. “85 parkeerplekken maken gebruik van de gemeenschappelijke laadinfrastructuur, die voorziet in een aantal clusters van laadpunten. De overige 30 plekken kunnen zelf een laadpunt aanleggen via hun eigen meterkast. Zij betalen alleen mee aan het verlengen van de gemeenschappelijke kabel langs hun gevel. VEBE levert een systeem waarmee gemeenschappelijke en particuliere aansluitingen via één noodknop kunnen worden afgeschakeld. De gemeenschappelijke laadpunten worden voorzien van een dynamic load balancing-systeem. Daarmee wordt de reëel beschikbare capaciteit verdeeld over de aangesloten auto’s. Er wordt dan langzamer geladen, maar de meeste auto’s staan tussen zes uur ’s avonds en acht uur ’s ochtends toch stil, dus dat is geen probleem. Zo hoeft de gemeenschappelijke stroomaansluiting voorlopig niet verzwaard te worden, en hoeft deze in de toekomst maar één stap zwaarder te worden om tientallen auto’s te kunnen bedienen.”

Draagvlak

Vreke kijkt terug op een ingewikkeld proces. “We hebben op verschillende manieren onze neus gestoten toen we zelf probeerden tot een oplossing te komen. Het aanleggen van een toekomstbestendig systeem dat aan alle regelgeving voldoet is heel ingewikkeld. Offertes zijn voor leken nauwelijks te begrijpen, dus je moet uitkijken dat je niet met te weinig kennis meegaat in een mooi verhaal dat uiteindelijk niet past bij de wensen en behoeftes. Mijn advies aan andere VvE’s is: bespaar je die ellende. Ik ben blij dat we uiteindelijk zijn uitgekomen bij mensen die onze wensen konden vertalen in een passende oplossing. Vooral het informeren van alle deelnemers in alle stappen van het proces is belangrijk. Ook mensen die er anders over denken moeten het gevoel hebben gehoord te worden. Met de gekozen oplossing kunnen we zeker de komende 15 jaar vooruit.”

Bent u benieuwd hoe VVE Laadloket uw VvE kan helpen met laadinfrastructuur? Plan een vrijblijvend kennismakingsgesprek in of vraag direct een offerte aan.

Meer over het traject van VVE laadloket

Plan een kennismaking in

VVE Laadloket helpt VvE’s met de aanvraag van subsidies

vraag een offerte aan

VVE Laadloket © 2024 alle rechten voorbehouden