Ga naar de inhoud
Klantcase

Nabij de Erasmusbrug in het centrum van Rotterdam ligt het appartementencomplex van VvE Williams Estate. De meeste bewoners zijn al met pensioen en het OV en de fiets worden vaker gebruikt dan de auto’s van de VvE-leden. Toch is met het oog op de toekomst een laadplan meer dan gewenst.

Williams Estate telt dertien leden en zestien parkeerplaatsen. Nog niemand rijdt elektrisch, waardoor het onderwerp laadpalen nooit eerder op de agenda van de VvE-vergadering heeft gestaan. Uit de enquête van VVE Laadloket blijkt dat binnen nu en vijftien jaar zeker tien leden in een elektrische auto willen rijden en daarom ook tien parkeerplekken een laadpunt nodig hebben.

Prettig startpunt

Het draagvlak binnen de VvE om met het onderwerp laadinfrastructuur aan de slag te gaan is dan ook hoog. Binnen twee weken waren alle enquêtes ingevuld en de uitkomsten waren hoopgevend. Frans de Mol is secretaris van Williams Estate en verantwoordelijk voor de case laadpalen. “Één stem was neutraal, de rest positief. Een prettig startpunt van dit traject.”

Uitbreiden naar behoefte

De parkeerplekken bevinden zich onder het appartementencomplex en de garage biedt ruimte aan zestien auto’s, die in theorie allemaal een laadplek moeten kunnen krijgen. De plekken zijn per twee ingedeeld. Er is geen noodzaak om direct te investeren, maar pas als de eerste bewoner zich met de komst van een EV meldt. Op die manier wordt voor de nieuwste techniek gekozen en gaat de hardware de volle gebruiksduur mee.

Basis wordt betaald uit de pot

Dat is dan ook te lezen in advies van VVE Laadloket dat is uitgebracht naar aanleiding van de enquête. “Zodra de eerste bewoner zich meldt, leggen we de basisinfrastructuur aan. De basis wordt betaald uit de gezamenlijke VvE-pot. Daarna worden op volgorde van behoefte de laadpunten aangekoppeld. Omdat de parkeerplekken per twee zijn ingedeeld, worden de laadpunten ook per twee geplaatst.” De kans is groot dat de behoefte aan een laadpunt van het andere VVE-lid er nog niet is. “Daarom betaalt de aanvrager 2.200 euro voor de aanleg van de laadpunten. Als de aangrenzende eigenaar van de parkeerplek ook overstapt op elektrisch rijden, betaalt deze 1.100 euro terug.”

Deze manier van werken is vastgelegd in de notulen van de vergadering, maar wordt op advies van VVE Laadloket ook opgenomen in het huishoudelijk reglement. “Zodra de eerste bewoner zich meldt, gaan we van start”, besluit De Mol.

Het advies dat is uitgebracht door VVE Laadloket aan VvE Willems Estate is met financiële steun van de gemeente Rotterdam mogelijk gemaakt en een onderdeel van een groter pilotproject waarbij gemeente Rotterdam en VvE Laadloket sinds 2020 samen werken aan het mogelijk maken van elektrisch laden op VvE terrein.

Bent u benieuwd hoe VVE Laadloket uw VvE kunt helpen met laadinfrastructuur? Plan een vrijblijvend kennismakingsgesprek in of vraag direct een offerte aan.

Meer over het traject van VVE laadloket

Plan een kennismaking in

VVE Laadloket helpt VvE’s met de aanvraag van subsidies

vraag een offerte aan

VVE Laadloket © 2024 alle rechten voorbehouden