Ga naar de inhoud
kennisartikel

Toestemming voor het plaatsen van een laadpaal wordt voor VvE-leden vergemakkelijkt met de invoering van de notificatieplicht. Een bewoner heeft dan geen besluit meer nodig tijdens de VvE-vergadering om een oplaadpunt te kunnen plaatsen.

De notificatie vervangt die benodigde toestemming en is onder andere bedoeld om de regeldruk voor VvE-besturen te verminderen als het gaat om besluitvorming. Op basis van deze wet wordt verwacht dat besluitvorming structureel soepeler plaatsvindt dan in de huidige situatie. De beoogde inwerkingtreding van dit wetsvoorstel is voorzien met ingang van 1 juli 2025.

In het kort:

  • Aanvrager doet voortaan een notificatie in plaats van een voorstel
  • Stemming op ALV vervalt
  • De doorlooptijd van de besluitvorming wordt korter
  • Een voorstel kan niet meer worden geweigerd als zij voldoen aan de voorwaarden

Dit betekent ook dat wanneer een EV-rijder het bestuur van de VvE notificeert en een laadplan voorlegt, het VvE-bestuur een besluit moet nemen over dit laadplan. Indien het laadplan niet wordt goedgekeurd, kan de indiener naar de rechter stappen. Dit kan leiden tot spanningen binnen de VvE. Daarnaast vraagt dit om specifieke kennis van het bestuur over laadinfrastructuur om suboptimale oplossingen te voorkomen. Het is juist verstandig de laadinfrastructuur zo in te richten dat het toekomstbestendig is, met de laadbehoefte van alle VvE-leden in het ontwerp meegenomen, zodat er geen versnipperd beeld ontstaat.

In de toelichting op het wetsvoorstel wordt het VvE’s dan ook aangeraden om van tevoren afspraken vast te leggen over het gebruik van oplaadpunten op de privé-parkeervakken en/of een gemeenschappelijke parkeergelegenheid. Door het vastleggen van afspraken weten appartementseigenaars van tevoren wat binnen de VvE geldt met betrekking tot het plaatsen van oplaadpunten en kunnen conflicten worden vermeden. De VvE en het VvE-bestuur houden daarmee de regie in handen.

De vergadering van eigenaars kan – ongeacht het van kracht worden van de notificatieregeling – een vergaderbesluit nemen en grip houden op de aanpassingen in de hoofdmeterkast, basisinfrastructuur, energiemanagement van het gebouw, locatie van de laadpunten en eventueel de aanleg van de bekabeling.

VvE Laadloket helpt uw VvE aan deze afspraken in een laadplan zodat u alvast voorbereid bent. Zo is uw VvE voorbereid op de notificatieplicht.

Meer over het traject van VVE laadloket

Plan een kennismaking in

VVE Laadloket helpt VvE’s met de aanvraag van subsidies

vraag een offerte aan

VVE Laadloket © 2024 alle rechten voorbehouden